Zgodovina zavoda

Do 1. maja 1995 je Žalska občina imela lekarniško mrežo pod okriljem celjskega zavoda-Celjske lekarne. V Žalski občini so bile: Lekarna Žalec, Lekarna Prebold, Lekarna Polzela in Lekarna Vransko. Glede na število prebivalcev v Preboldu, Vranskem in Polzeli, so bile za te kraje podeljene koncesije za lekarniško dejavnost letu 1995.

Žalska občina je uspela urediti vse potrebno na Ministrstvu za zdravje, Lekarniški zbornici ter ostalih inštitucijah, da je bil 1. maja 1995 ustanovljen Javni zavod Žalske lekarne s takrat eno lekarno – Lekarno Žalec.

V avgustu 2001 smo zaradi boljše lekarniške oskrbe prebivalcev Žalske občine odprli Lekarno Petrovče. Zaradi prostorske stiske v Lekarni Žalec smo se odločili za prenovo prostorov, pridobitvi treh izdajnih mest, pridobitvi sobe za svetovanje in razširitev “oficine” v okviru zmožnosti, saj se Lekarna Žalec nahaja v spodnjih prostorih Zdravstvenega doma Žalec. V juniju 2005 smo začeli delovati v prenovljeni, večji, bolj svetli Lekani Žalec.

V letu 2016 smo prenovili obe lekarni in povečali dostopnost do naših storitev. V Lekarni Žalec smo naredili dodaten izdajni pult, tako da imamo sedaj štiri izdajna mesta. V Lekarni Petrovče smo preuredili »oficino« in omogočili dve izdajni mesti. Glede na potrebe oskrbe prebivalstva v Petrovčah z okolico in odpiralnega časa ambulant, smo podaljšali tudi odpiralni čas v sredo in četrtek na cel dan. Zaradi podhranjenosti lekarniške dejavnosti v Občini Žalec, glede na zahteve Zakona o lekarniški dejavnosti in glede na slovensko povprečje, smo skupaj z ustanoviteljem Občino Žalec pripravili načrt za razširitev dejavnosti v občini z novo lekarno. V juliju 2018 smo se s podjetjem TUŠ NEPREMIČNINE, upravljanje nepremičnin d.o.o. dogovorili za najem prostora v PTO TUŠ Žalec in podpisali pogodbo za ureditev »Lekarne Žalec II«. V januarju 2019 so se začela dela v pripravljenih prostorih za lekarniško dejavnost v PTO TUŠ Žalec. Izgradnja prostorov in opremljanje z zahtevano opremo se je končalo v juniju 2019. 3. avgusta 2019 smo odprli našo tretjo lekarno v okviru Žalskih lekarn »Lekarno Žalec II«. Še vedno pa imamo možnost urediti v Žalski občini glede na zahteve Zakona o lekarniški dejavnosti in glede na število prebivalcev v Občini in urejenost zdravstvene mreže, Lekarniško podružnico, ki bi bila v Šempetru. To so naši investicijski plani v prihodnje, potrjeni tudi s strani ustanovitelja Občine Žalec.

Dosedanje vodstvo Žalskih lekarn:
Od maja 1995 do maja 1996: GABRIELA STERNAD, mag.farm.
Od maja 1996 do julija 2009: LIDIJA PAVLOVIČ, mag.farm.
Od julija 2009 naprej: NATAŠA ČATER, mag.farm