Farmacevstka skrb

Avtor: Polona Strahovnik, mag. farm.

Farmacevstka skrb je odgovorno zagotavljanje zdravljenja z zdravili za dosego pozitivnih končnih izidov, katerih namen je optimizirati pacientovo kakovost življenja povezano z zdravjem.1 Na uspeh zdravljenja lahko vplivamo s preprečevanjem, odkrivanjem in reševanjem z zdravili povezanih težav. Z zdravilom povezana težava je dogodek ali okoliščina v procesu zdravljenja z zdravilom, ki dejansko ali potencialno zmanjšuje ali preprečuje želene izide zdravljenja.2 Namen izvajanja farmacevtske skrbi je, da optimiziramo in racionaliziramo uporabo zdravil pri posameznem pacientu s ciljem, da izboljšamo oz. vzdržujemo njegovo z zdravjem povezano kakovost življenja. Namen je tudi svetovanje pacientom o zdravem življenjskem slogu ter pomenu rednega izvajanja meritev krvnega tlaka in/ali samokontrole glukoze krvi v krvi.3 Program farmacevtske skrbi izvaja magister farmacije z opravljenim strokovnim izpitom in licenco in ima v ta namen pridobljene specifične kompetence (moderator).3

V lekarnah v Sloveniji izvajamo farmacevtsko skrb pri hipertenziji in sladkorni bolezni.

Farmacevstka skrb ima tri nivoje delovanja:

I. nivo: Sodelovanje pri preventivi bolezni

Pri primarni preventivi ozaveščamo ljudi o bolezni z individualnim ali skupinskim pristopom. Promocija zdravega načina življenja je osnovni cilj, pri čemer se osredotočimo na dejavnike tveganja, ki so posledica življenjskih navad in razvad. Svetujemo glede sprememb v načinu življenja:

  • obvladovanje prekomerne telesne teže;

  • svetujemo omejitev pitja alkohola in uporabe soli;

  • prenehanje kajenja;

  • aktivno telesno vadbo;

  • zdravo prehrano z malo zaužitih maščob in alkohola. 4

II. nivo: Sodelovanje pri zgodnjem odkrivanju bolezni

Pri velikem številu bolezni je dokazano, da je zdravljenje uspešnejše, če bolezen začnemo zdraviti v začetnih fazah. Aktivno sodelovanje lekarniških farmacevtov pri zgodnjem prepoznavanju oseb z velikim tveganjem za razvoj bolezni ali prepoznavanje simptomov bolezni, ki ni zdravljena je osnovi cilj drugega nivoja farmacevtske skrbi. Farmacevti v lekarni lahko zbira informacije, ki so povezane z dejavniki tveganja in zdravstvenim statusom pri posameznkih. Te informacije pa v dogovorjenih obliki posreduje zdravniku. 3

III. nivo: Sodelovanje pri zdravljenju bolnika

Na tem nivoju farmacevt v lekarni spremlja zdravljenje bolnika z zdravili. To je še posebej pomembno med obiski pri zdravniku, saj lekarniški farmacevt dopolnjuje vlogo zdravnika in zagotavlja boljše sodelovanje bolnika pri zdravljenju. Farmacevt ima nalogo, da prepozna, razreši in prepreči težave, povezane z zdravili in zdravjem. Tako zagotovimo čim bolj učinkovito zdravljenje in potencialno izboljšamo kakovost bolnikovega življenja.

VIRI:

1 Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti; UR RS št. 39 (13.4.2006, 4211-4219)

2Pharmaceutical care network Europe foundation, PCNE classification for drug related problems, help V5.01, 2006

3 SOP program farmacevtske skrbi pri hipetenziji in sladkorni bolezni, Lekarniška zbornica Slovenije, oktober 2016

4 SFD: Nacionalna strategija vključevanje lekarniške dejavnosti in lekarniških farmacevtov v nadaljnji razvoj slovenskega zdravstvenega sistema; Ljubljana, maj 2011