Vizija

Dolgoročni cilji Žalskih lekarn so: skrb za preventivo bolezni, z izvajanjem različnih predavanj, delavnic o zdravi prehrani, telesnih aktivnostih, sodelovanje v Cindi programu skupaj z ZD Žalec-Test hoje na 2 km. Zelo pomembna za nas je organizacija pohoda na Sveto Jedert v aprilu, ki prebudi okrog 1000 ljudi iz okolice ter širše. Prizadevamo si za dobro sodelovanje z vrtci in šolami, saj se zavedamo, da je znanje otrok izrednega pomena in prava naložba za življenje.

Farmacevtska skrb (FS), ki jo izvajamo že nekaj let, je dodana vrednost našemu poklicu in predvsem v dobrobit ljudem, ki prihajajo v naši lekarni. Farmacevtska skrb je odgovorno zagotavljanje zdravljenja z zdravili za dosego pozitivnih končnih izidov, katerih namen je optimizirati bolnikovo kakovost življenja povezano z zdravjem. V Žalskih lekarnah se ukvarjamo z:

 • FS za bolnike s povišanim krvnim tlakom

 • FS za bolnike s sladkorno boleznijo

 • FS za bolnike s kroničnim venskim popuščanjem

 • FS za bolnike s povečano telesno maso (začetek v letu 2011)!

Žalske lekarne živimo z okoljem, kar dokazujejo tudi ostali naši projekti. Izvajamo meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola v prisotnosti farmacevtke vsak četrtek med 7.30 in 8.30 ter ob Dnevu diabetikov, 14. novembra.

Skrbimo za preventivo bolezni in v okviru tega pripravljamo predavanja za Koronarni klub spodnje Savinjske doline, jim omogočamo preventivne meritve glukoze in holesterola v krvi. Predavali smo starejšim v občini o sladkorni bolezni.

Zaposleni v Žalskih lekarnah se zavedamo, da je nujno nuditi kakovostno, prijazno in zaupanja vredno lekarniško storitev z:

 • strokovnimi in kompetentnimi magistri farmacije ter farmacevtskimi tehniki,

 • ustrezno opremljenimi, vzdrževanimi in dostopnimi prostori,

 • nenehnim nadgrajevanjem znanja;

 • odgovornim odnosom do vseh zaposlenih, upoštevanjem mnenj, izboljšav,...

 • odgovornim odnosom do uporabnikov naših storitev;

 • profesionalnim odnosom do ostalih partnerjev v zdravstvu in ostalimi partnerji v občini, regiji, državi,

 • zagotavljanjem čim boljše dostopnosti do lekarniških storitev, zagotavljati mrežo lekarn v občini,

 • družbeno odgovornostjo,

 • svetovanjem o pravilni in varni uporabi zdravil;

 • izvajanjem Farmacevtskih skrbi ter pregledom uporabe zdravil(PUZ),

 • izvajanjem programov za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga,

 • zagotavljanjem ustrezne zaloge zdravil in ostalega blaga,

 • ohranjanjem dobrih odnosov s poslovnimi partnerji in uporabniki storitev;

 • širjenjem znanja v okolju v obliki predavanj, delavnic, časopisnih, radiskih in TV prispevkov,

 • zavezanostjo k procesu stalnih izboljšav,

 • skbjo za varnost pri delu in varnost uporabnikov naših storitev s stališča mobinga, agresije tretjih oseb,...

 • vzdrževanjem pridobljenih certifikatov ISO 9001:2015 ter BS OHSAS 18001:2007

 • dostopnost politike ISV vsem zainteresiranim stranem.


Motivirani sodelavci so garancija za doseganje postavljenih ciljev. Zato direktor poskrbi, da so vsi zaposleni in zunanji izvajalci seznanjeni s politiko kakovosti ter varnosti in zdravja pri delu in jo tudi razumejo. Tudi pri določanju politike ima javni zavod vzpostavljen sistem stalnih izboljšav, saj ugotavlja tudi primernost politike kakovosti ter varnosti in zdravja pri delu.