Osebna izkaznica

Podatki
Naziv: Žalske lekarne Žalec
Naslov: Prešernova 6, 3310 Žalec
Datum nastanka zavoda: 1.maj 1995
Telefon: 03 712 02 50
E-naslov: lekarna.zalec@siol.net
Internetni naslov:
http://www.lekarna-zalec.si
Matična številka: 5867347000
Davčna številka: SI15566897
Šifra uporabnika: 27642
Številka transakcijskega računa: SI56 011006008354245 (BANKA SLOVENIJA)
Šifra dejavnosti: 47.730 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
Direktorica: Nataša Čater, mag.farm.
ORGANI ZAVODA: Uprava, Svet zavoda, Strokovni svet

Žalske lekarne Žalec so lekarniški zavod na območju Občine Žalec. Gre za javni zavod katerega ustanoviteljica je Občina Žalec. Zavod predstavljajo Lekarna Žalec, Lekarna Žalec II in Lekarna Petrovče. Lekarniška dejavnost v Žalcu pokriva 21.646 prebivalcev (1.1.2019) in sicer Lekarna Žalec in Lekarna Žalec II 15.113 prebivalcev in Lekarna Petrovče 6533. Žalske lekarne zaposlujejo na dan, 31.12.2021 19 delavk in sicer 15 magistric farmacije ter 4 farmacevtske tehnice.

V Sloveniji je v povprečju po zadnjih podatkih 1 lekarna oskrbovala 6174 prebivalcev (SURS, 1.10.2020) ter 1 farmacevt 1599 prebivalcev (podatek LZS 31.12.2020). 1 farmacevtka v Žalskih lekarnah oskrbuje 1603 prebivalcev v Občini, kar je v okviru slovenskega povprečja. 1 lekarna je oskrbovala 7215 prebivalcev, kar pa je nekoliko več od slovenskega povprečja. Obremenitev na posameznico je manjša glede na preteklo leto, saj smo še dodatno zaposlili magistro farmacije zaradi vse večjega prometa v Lekarni Žalec II, v PTO TUŠ Žalec.

Lekarniška dejavnost je javna zdravstvena služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov.

Lekarniška dejavnost vključuje:

 • izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,
 • izdaja živil za posebne zdravstvene namene,
 • farmacevtsko obravnavo pacienta,
 • dejavnosti farmacevta svetovalca,
 • farmacevtsko intervencijo,
 • pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: magistralna zdravila),
 • pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
 • preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih zdravil,
 • spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
 • prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
 • drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.

Lekarne lahko poleg lekarniške dejavnosti opravljajo še naslednje dejavnosti:

preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, izdelovanje galenskih izdelkov, pripravo magistralnih homeopatskih zdravil, preskrbo z veterinarskimi izdelki, preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami, izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov, preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost, pedagoško-izobraževalno dejavnost, znanstvenoraziskovalno dejavnost, druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja, dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in fizičnim osebam, druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo, dodatno farmacevtsko dejavnost »farmacevtska skrb za različna obolenja« in »pregled uporabe zdravil« ter mentorsko dejavnost.

Zdravilom na recept pa se iz dneva v dan pridružuje vse več: zdravil za samozdravljenje, homeopatskih zdravil, medicinskih pripomočkov, zeliščnih pripravkov, prehranskih dopolnil in vitaminsko-mineralni pripravkov…

Uprava
Nataša Čater, DIREKTORICA ZAVODA IN VODJA LEKARNE ŽALEC, magistra farmacije
Lekarna Žalec
Alja Cestnik, magistra farmacije
Anita Mravljak Krajner, magistra farmacije
Janja Jokan, magistra farmacije
Lidija Pavlovič, magistra farmacije
Lucija Strojin, magistra farmacije
Metka Brezovšek-1/2, magistra farmacije
Nuša Košak, magistra farmacije
Polona Strahovnik, magistra farmacije
Saša Krajnc, magistra farmacije
Tanja Ramšak, magistra farmacije
Barbara Brvar, farmacevstski tehnik
Renata Štebih, farmacevstski tehnik
Lekarna Petrovče
Urška Oštir, VODJA LEKARNE PETROVČE, magistra farmacije
Metka Brezovšek-1/2, magistra farmacije
Eugenia Samocrainii, farmacevstski tehnik
Lekarna Žalec II
Romana Sevčnikar, VODJA LEKARNE ŽALEC II, magistra farmacije
Špela Koželj, magistra farmacije
Barbara Solar, magistra farmacije
Barbara Bosnar, farmacevstski tehnik