Naše poslanstvo

Naša prva skrb je zagotavljanje pravilne in varne uporabe zdravil, ki so bila predpisana bolniku za doseganje boljšega zdravstvenega stanja. Pomembna naloga farmacevtov je svetovanje ob izdaji vsakega izdanega zdravila, predvsem pa, kadar ima oseba predpisanih več zdravil hkrati – kontrola interakcij med zdravili in kontrola medsebojnega delovanja učinkovin. V Žalski lekarnah pa smo začeli izvajati tudi novo storitev za paciente »Pregled uporabe zdravil«, ki poteka pod okriljem Lekarniške zbornice. Cilj storitve pregled uporabe zdravil je izboljšati pacientovo sodelovanje pri zdravljenju z zdravili, seznanjenost z zdravili in način uporabe zdravil, ter odpraviti morebitne težave pri zdravljenju z zdravili, ki jih pri tem lahko odkrijemo.

Zdravilom na recept pa se iz dneva v dan pridružuje vse več: zdravil za samozdravljenje, homeopatskih zdravil, medicinskih pripomočkov, zeliščnih pripravkov, prehranskih dopolnil in vitaminsko-mineralni pripravkov…

Naša skrb je zagotavljanje primerne zaloge blaga v Lekarni Žalec, Lekarni Žalec II in Lekarni Petrovče (skupaj 763.207 EUR na dan 31.12.2021), ki ga izdajamo, da lahko tisti, ki prihajajo k nam svoje nakupe tudi uresničijo. Izdelki, ki jih izdajamo, prodajamo morajo biti kvalitetni ter varni za uporabo, kar dobavitelji dokazujejo s certifikati o ustreznosti.

Naša prva skrb so ljudje, ki prihajajo v Žalske lekarne in nam zaupajo. Da bi se v naši strokovni oskrbi čim bolje počutili, jim seveda želimo nameniti ustrezne prostore, strokovni kader, dostopnost lekarniške službe, dobro prepoznavnost.

Dolgoročni cilji Žalskih lekarn so: skrb za preventivo bolezni in pravilno obvladovanje bolezni pri pacientih, kar omogočamo z izvajanjem različnih predavanj, delavnic o zdravem načinu življenja, torej o zdravi prehrani, telesnih aktivnostih, obvladovanju stresa, o samozdravljenju, o varni in pravilni uporabi zdravil. Zelo velik projekt Žalskih lekarn - organizacijsko in finančno, je organizacija pohoda na Sveto Jedrt v aprilu, ki prebudi okrog 1000 ljudi iz okolice ter širše. Ta projekt je zelo prepoznaven in je postal eden izmed pomembnih dogodkov v Občini Žalec. Finančno bremeni Žalske lekarne, za udeležence pa je prireditev v celoti brezplačna. V letu 2021 zaradi COVID razmer ni bil realiziran. Prizadevamo si za dobro sodelovanje z vrtci in šolami, saj se zavedamo, da je znanje otrok izrednega pomena in prava naložba za življenje ter društvi v lokalni skupnosti, kot so Območno združenje Rdečega križa Žalec, Koronarno društvo, društvo Diabetikov, društva upokojencev, Gasilska društva… Materialno pomagamo lokalnim športnikom, ki dosegajo na državni, evropski in svetovni ravni zavidljive rezultate (judoisti, smučarji, deskarji, odbojkaši…) ter kulturnikom na različnih področjih (pevske zasedbe, folklora…).

Farmacevtska skrb, ki jo izvajamo že nekaj let, je dodana vrednost našemu poklicu in predvsem v dobrobit ljudem, ki prihajajo v naši lekarni. Farmacevtska skrb je odgovorno zagotavljanje zdravljenja z zdravili za dosego pozitivnih končnih izidov, katerih namen je optimizirati bolnikovo kakovost življenja povezano z zdravjem.

Že tri leta izvajamo lekarniško storitev PREGLED UPORABE ZDRAVIL, za to kompetenco imamo usposobljene 3 magistre farmacije, ki kompetenco pridobijo pri Lekarniški zbornici. Vseskozi pa seveda izvajamo tudi mentorsko dejavnost za dijake farmacevtske smeri in študente farmacije. V zavodu se redno usposablja 5 mentoric, ki so zaposlene v vseh 3 enotah zavoda.

V letu 2018 smo uvedli novo storitev »Beleženje farmacevtskih intervencij« ob izdaji zdravil na recept. Z aktivnim izvajanjem farmacevtskih intervencij želimo preprečiti težave povezane s predpisanimi zdravili in administrativnimi podatki na predpisanih receptih, izboljšati sodelovanje bolnikov pri pravilnem izvajanju terapije z zdravili in zmanjšati število napak pri predpisovanju zdravil. S farmakoekonomsko analizo zabeleženih primerov lahko prikažemo, da lahko lekarniški farmacevti z aktivnim izvajanjem farmacevtskih intervencij bistveno pripomoremo k izboljšanju izidov zdravljenja in na ta način zmanjšamo kopičenje zdravil na domu in s tem povezane stroške.

V letu 2021 smo aktivno pristopili k projektu »TELEFARMACIJA«, kjer beležimo svetovanja preko telefona in e-maila. Tudi to je del strokovnega delovanja, ki kaže na količino svetovanja merjeno v minutah tudi preko telekomunikacijskih kanalov in ni zanemarljiv.

Žalske lekarne živimo z okoljem, kar dokazujejo tudi ostale naše aktivnosti. Izvajamo meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola v prisotnosti farmacevtke, vendar zaradi Covid razmer to storitev izvajamo le občasno z upoštevanjem COVID preventivnih ukrepov. Omogočamo tudi preglede lasišča z mikro-kamero skupaj s strokovnjaki za to področje. To se je odvijalo enkrat mesečno v prostorih Lekarne Žalec pod zaščitnimi pogoji, ki so veljali za obravnavo pacientov v lekarnah. Dogovorili smo se tudi za projekt »ORTOPEDIX«, kjer omogočamo določanje in izdelavo ustreznega vložka za čevlje, za vsakega posameznika glede na odtis stopala, s čimer delujemo terapevtsko na zmanjševanje bolečin v križu, kolenih… ter na pravilno držo osebe.


KAZALNIKI KAKOVOSTI pdf, 60,129 KB