Integriran sistem vodenja v Žalskh lekarnah (PK-5/8)

(veljaven od 10.11.2021)

POLITIKA ISV

Direktor s sodelavci določi politiko ISV, ki mora zagotavljati:

 • stalen proces izboljšav sistema vodenja kakovosti
 • upoštevanje zahtev in pričakovanj uporabnika storitev in vse zainteresirane javnosti,
 • nenehno izboljševanje naših vpeljanih storitev in uvajanje novih storitev,
 • cenovno konkurenčnost ostalim lekarnam, razen pri zdravilih, ki so cenovno regulirana,
 • stalno posodabljanje prostorov, opreme in procesov, varovalnih sistemov ter drugih zahtev, na katere je organizacija pristala,
 • skrb za zdravo in varno delo zaposlenih,
 • skrb za osebno varnost zaposlenih in vseh, ki prihajajo v prostore Žalskih lekarn,
 • stalno izboljševanje komunikacijskih povezav in infrastrukture,
 • vodstva organizacije se zaveže k izpolnjevanju veljavnih zakonskih in drugih zahtev.

VIZIJA ŽALSKIH LEKARN ŽALEC


Nuditi kakovostno, prijazno in zaupanja vredno lekarniško storitev z:

 • strokovnimi in kompetentnimi magistri farmacije ter farmacevtskimi tehniki,
 • ustrezno opremljenimi, vzdrževanimi in dostopnimi prostori,
 • nenehnim nadgrajevanjem znanja;
 • odgovornim odnosom do vseh zaposlenih, upoštevanjem mnenj, izboljšav,...
 • odgovornim odnosom do uporabnikov naših storitev;
 • profesionalnim odnosom do ostalih partnerjev v zdravstvu in ostalimi partnerji v občini, regiji, državi,
 • zagotavljanjem čim boljše dostopnosti do lekarniških storitev, zagotavljati mrežo lekarn v občini,
 • družbeno odgovornostjo,
 • svetovanjem o pravilni in varni uporabi zdravil;
 • izvajanjem Farmacevtskih skrbi ter pregledom uporabe zdravil(PUZ),
 • izvajanjem programov za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga,
 • zagotavljanjem ustrezne zaloge zdravil in ostalega blaga,
 • ohranjanjem dobrih odnosov s poslovnimi partnerji in uporabniki storitev;
 • širjenjem znanja v okolju v obliki predavanj, delavnic, časopisnih, radiskih in TV prispevkov,
 • zavezanostjo k procesu stalnih izboljšav,
 • skbjo za varnost pri delu in varnost uporabnikov naših storitev s stališča mobinga, agresije tretjih oseb,...
 • vzdrževanjem pridobljenih certifikatov ISO 9001:2015 ter BS OHSAS 18001:2007
 • dostopnost politike ISV vsem zainteresiranim stranem.

Motivirani sodelavci so garancija za doseganje postavljenih ciljev. Zato direktor poskrbi, da so vsi zaposleni in zunanji izvajalci seznanjeni s politiko kakovosti ter varnosti in zdravja pri delu in jo tudi razumejo. Tudi pri določanju politike ima javni zavod vzpostavljen sistem stalnih izboljšav, saj ugotavlja tudi primernost politike kakovosti ter varnosti in zdravja pri delu.

Nataša Čater, mag.farm.Direktorica